liepos 3, 2018

Apie mus

VšĮ Vaikų dienos centras „Diena kitaip“ filialas

Vaikų dienos centrų programa yra viena sėkmingiausių ilgalaikių iniciatyvų, skirtų teikti tiesioginę pagalbą labiausiai pažeidžiamiems Lietuvos vaikams, pavyzdžiui, gyvenantiems skurde ar patyrusiems smurtą.  Mes nuolat siekiame, kad mūsų parama būtų prieinama kiek įmanoma didesniam pažeidžiamų vaikų ratui.

Ilgas ir nuoseklus darbas su rizikos grupės šeimomis padeda mažinti skurdą ir užkirsti kelią atžalų nepriežiūrai, taip pat gerinti vaikų mokymosi motyvaciją. Bendradarbiaudami su tėvais, juos konsultuodami ir didindami šeimų gebėjimus tinkamai auklėti vaikus,
tikimės smurto namuose atvejų mažėjimo.

Tikslas – teikti dienos centre ir teikti dienos kompleksines specialiąsias socialinės priežiūros  paslaugas vaikui, jo šeimos nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui adaptuotis šeimoje ir visuomenėje. Įkurtą vaikų dienos centrą paversti bendruomenėje traukos centru, užtikrinant vaikų socialinę integraciją, mažinant šeimų socialinę atskirtį.

Uždaviniai:

 • užtikrinti, kad teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos atitiktų vaiko ir jo šeimos narių poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos jų asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;
 • sukurti sąlygas, kad vaikas ir jo šeimos nariai būtų motyvuoti dalyvauti centro veiklose;
 • ugdyti santykių šeimoje kultūrą, skatinant šeimų telkimąsi ir savitarpio pagalbą;
 • rūpintis vaikų maitinimu;
 • skatinti mokymosi motyvaciją;
 • siekti, kad vaikai lankytų mokyklą, kol neįgis tinkamo išsilavinimo;
 • teikti pedagoginę pagalbą vaikams ruošiant pamokas;
 • sudaryti geresnes sąlygas pamokų ruošai;
 • organizuoti vaikų laisvalaikio užimtumą;
 • ugdyti vaikų socialinius įgūdžius;
 • teikti kvalifikuotą pagalbą vaikų tėvams.

Vaikų grupės socialinių įgūdžių ugdymui formuojamos atsižvelgiant į vaikų amžių, interesus ir esamas problemas. Pagrindinis dėmesys skiriamas pozityviems bendravimo įgūdžiams lavinti, gebėjimui užmegzti ir palaikyti socialinius ryšius, vaiko savęs pažinimui, tinkamai jausmų raiškai, kūrybiškumo skatinimui ir kt.